Kiedy?

Gdzie?

Konferencja już się odbyła - zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania oraz rezultatów projektu w zakładce REZULTATY.

25.11.2021 godz. 10.00

Pasaż Kultury "Andromeda"

Tyskie spotkanie rozpoczęliśmy od rozmowy z reprezentantką Urzędu Miasta Tychy, przybyłą w zastępstwie Prezydenta Miasta. Rozmowa związana była z prezentacją Mapy Lokalnych Potrzeb Młodzieży w Tychach, a także możliwościami rozwoju kompetencji obywatelskich wśród tyskiej młodzieży.

Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się z Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, panią Dorotą Gnacik, z którą rozmawialiśmy o zakresie jej obowiązków, najważniejszych wyzwaniach i sukcesach, również w obliczu pandemii COVID-19. 

Po spotkaniach odbyliśmy warsztat z zakresu form partycypacyjnych, który był przeprowadzony ze wsparciem reprezentantów Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.