Kiedy?

Gdzie?

26.01.2022 godz. 10.00

Centrum Kultury Śląskiej
w Nakle Śląskim

Konferencja już się odbyła - zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania oraz rezultatów projektu w zakładce REZULTATY.

Podczas konferencji w Świerklańcu spotkaliśmy się z Wójtem Gminy Świerklaniec, Panem Markiem Cylem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Świerklaniec, Panem Jarosławem Wasążnikiem. Rozmawialiśmy o pracy w ramach małej gminy, najważniejszych różnicach oraz roli Świerklańca, położonego w sąsziedztwie dużych ośrodków miejskich.

Kolejne spotkanie odbyło się z Sołtysem sołectwa Orzech, wchodzącego w skład gminy Świerklaniec, Panem Michałem Nolewajką. Rozmawialiśmy o pracy sołectwa, najważniejszych różnicach między sołectwem a pozostałymi szczeblami samorządu, a także kompetencjach Sołtysa.

Trzeci z elementów to warsztat zrealizowany w formie case study o nazwie mała wielka gmina, będący podsumowaniem części merytorycznej spotkania.Wydarzenie zostało zrealizowane przy współpracy z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

cekus-wersjapodstawowa.jpg