rąk razem

Co to za projekt?

 Młodzieżowa Akademia Samorządowa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony śląskiej młodzieży, dotyczące lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania polskiego systemu samorządu terytorialnego na różnych jego szczeblach.

CEL

Zwiększenie świadomości na temat

funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Inicjowanie aktywności, związanej z kształtowaniem polityki młodzieżowej.

Deliberatywne włączanie młodzieży

w procesy decyzyjne.

DZIAŁANIA

Cykl wartościowych konferencji, uzupełnionych o spotkania z decydentami, ekspertami oraz wizyty studyjne w placówkach organów samorządu terytorialnego

EFEKTY

Utworzenie Map Lokalnych Potrzeb Młodzieży Województwa Śląskiego oraz poradnika Młodzi w Samorządzie Lokalnym — zbiór rekomendacji i efektów projektu.

SAMORZĄD DLA MŁODYCH
MŁODZI DLA SAMORZĄDU

Chcemy, by młodzi zyskali wiedzę i umiejętności, ale także pragniemy przekazać samorządowi terytorialnemu cenne informacje i włączyć się w działania, prowadzone przez różne jednostki. 

To obustronna współpraca z obustronnymi korzyściami.

  • Biały Facebook Ikona

ul. Damrota 6/104

40-022 Katowice

kontakt@rozdzienski.org

  • Instagram - Biały Krąg

Młodzieżowa Akademia Samorządowa

© 2020 by Instytut Roździeńskiego